Hiển thị tất cả 2 kết quả

Bulk deal
Quantity Discount
1 - 10 -
11 - 30 500
31 - 50 1.000
51 + 1.500